Raons

Per què circs sense animals?

 

Tot i que els espectacles de circ no siguin aparentment espectacles violents, en realitat per als animals són una condemna a cadena perpètua i treballs forçats, ja que les seves vides es converteixen en una autèntica tortura, tant a l’escenari com fora. Els animals que els circs s’han apropiat per als seus espectacles passen la major part del temps de les seves vides tancats en gàbies, fins i tot encadenats perquè no intentin fugir. Completament allunyats dels seus congèneres i del seu hàbitat natural, han d’adaptar-se per la força al ritme itinerant de les gires circenses.

Aquest ritme de vida els suposa un greu estrès que comporta conseqüències nefastes per a la seva salut, un trasbals al qual el seu organisme no sempre es pot adaptar. El transport acostuma a realitzar-se per carretera en camions, la qual cosa els obliga a passar trajectes que poden durar uns quants dies en espais molt reduïts, que gairebé no els permeten moure’s. Aquests viatges solen fer-se en camions poc condicionats, i per aquesta raó en moltes ocasions han de suportar inclemències climàtiques.

La vida al circ els impedeix desenvolupar els seus comportaments naturals, això els provoca un gran patiment tan físic com psicològic, i els genera una confusió que en moltes ocasions deriva en trastorns i comportaments anormals.

En escena veiem el resultat d’un ensinistrament estricte i cruel, perquè els animals han de comportar-se d’una manera completament desnaturalitzada, realitzant activitats impròpies per a la seva espècie i fins i tot doloroses per a la seva fisiologia. Quelcom tan insòlit com felins saltant entre cèrcols de foc (la qual cosa els causa autèntic pànic, ja que el seu instint els fa allunyar-se del foc) només s’ha pogut aconseguir perquè se’ls ha sotmès a un ensinistrament que es basa en el càstig i la coacció. En cas que els animals no realitzin els exercicis als quals se’ls obliga, es prenen mesures com ara la privació d’aigua i aliments i es recorre a la violència, fent servir fuets, garfis, pals i altres objectes per colpejar-los.

 

Circs amb animals i els nens:

 

Resulta així mateix renyit amb l’ètica que s’utilitzin els animals per atreure al públic infantil, del que certament s’aprofiten donada la natural simpatia que senten els nens pels animals. Creiem que els nostres nens, la societat del futur, es mereixen una educació basada en valors que incloguin el respecte vers tots els éssers vius, amb una pedagogia basada en la veritat i en la capacitat de potenciar el sentit crític que els farà capaços de desenvolupar-se com a éssers humans conscients del món que els envolta. Els circs amb animals no tenen res de pedagògic per als nens que assisteixen a aquests espectacles, potenciant a la vegada valors molt negatius i contraris en la major part dels casos als continguts educatius escolars, així com també mancats de respecte vers la resta d’éssers vius amb els quals compartim el planeta.

 

Circs amb animals i les lleis catalanes:

 

El Codi Civil de Catalunya és l’únic de l’Estat espanyol que distingeix els animals com a entitats diferents de les coses, reconeixent-los la seva capacitat de patir i sentir. El fet de ser considerat com “propietari” d’un animal no fa que es permeti que aquest propietari faci amb l’animal allò que li plagui, ja que aquest dret de propietat troba la seva limitació en la legislació de protecció i defensa dels animals.

Textualment, l’article 511-1 del Codi Civil de Catalunya determina el següent:

511-1/3. Els animals, que no es consideren coses, són sota la protecció especial de les lleis. Només se’ls apliquen les regles dels béns en allò que permeti la seva naturalesa.

Havent llavors ja determinat que “els animals no es consideren coses” i que aquests són “sota la protecció especial de les lleis”, és el moment de repassar la Llei de protecció dels animals de Catalunya 22/2003, en el preàmbul de la qual es diu que s’introdueix com a novetat “el fet que es manifesta una clara declaració de principis, en considerar els animals com a organismes dotats de sensibilitat psíquica, a més de física. Això només vol dir que són mereixedors d’uns drets propis de la seva condició animal”.

Aquest anunci del preàmbul, es plasma en la llei de la següent manera:
Art.2.2: Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, així com de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament a les seves necessitats etològiques, procuri el seu benestar.
Art.2.3: Ningú no ha de provocar patiments o maltractaments als animals o causar-los estats d’ansietat o por.

D’altra banda, en altres articles de la Llei es prohibeixen específicament les següents accions i comportaments en relació als animals:

Art. 5: Prohibicions
Queden prohibides les següents actuacions respecte als animals:
a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi patiments o danys físics o psicològics.
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènico-sanitari de benestar i seguretat de l’animal.
j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higiènico-sanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per a ells.
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que puguin afectar-los físicament així com psicològicament.

Art. 6.1: Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i espectacles o altres activitats, si poden ocasionar-los patiment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.

D’aquesta forma, tant el Codi Civil de Catalunya com la Llei de protecció dels animals catalana, assenyalen el camí pel qual els circs amb animals ja no tindrien cabuda seguint el criteri legislador del Parlament de Catalunya.