COMPAREIXENCES PARLAMENT

Compareixences celebrades al Parlament de Catalunya el 22 d’octubre, durant la sessió ordinària de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008.

Al següent enllaç podreu accedir a la transcripció de les compareixences realitzades pel Parlament de Catalunya:

Transcripcio_CAT_Parlament